Misyon&Vizyon

Yazdır

Firmam?z; mhendislik ve m?avirlikte, projelendirme ve uygulamas?nda birikmi? tecrbesiyle hizmet vermektedir.

?irketimiz en iyi ?ekilde al??abilmek iin a?a??daki nedenleri kendisine ilke edinmi?tir;
- Geli?en ve srekli de?i?en dnya anlay?? ve standartlar?n? en verimli haliyle Trkiye uygulamalar? haline getirip, lkemiz sektrndeki uygulama ve teorileri dnya standartlar? haline getirebilmek,
- Firmam?z? mhendislik, mteahhitlik ve m?avirlik hizmetleri ve e?itli alanlardaki rn tedarikinde, Trk sanayinin gereken at?l?mlar? yapmas?na nder firma olarak yard?mc? olabilmek,
- ?? yapt???m?z ki?i ve kurumlar, ?irketimiz ortaklar? ve al??anlar? ve tedarikcilerimize huzurlu, sayg?n, maddi ve manevi a?dan tatminkar, krl? ve paras? olmaktan gurur duyduklar? bir al??ma ortam? sa?lamak,
- Her ad?m?m?z? kaliteden yana atarak, beklentilere en st seviyede cevap vermek ve m?teri memnuniyeti bilincini tm al??anlar?na benimsetip "kalite, kaliteyi do?urur" politikas? ile hizmet verebilmek.