US Teknik Müh.San.Tic.Ltd.Şti. Tel:0262 433 23 02

Sepetiniz

[ ... ] adet
Siparis Ver
Ana Sayfa : Home » KURUMSAL » KAL?TE POL?T?KAMIZ

Kalite Politikam?z

e-Posta Yazdır PDF

Bizler, kalite politikas? deyince iinde bar?nd?rd??? tm detaylar zerinde yo?unla?man?n ve sreklilik gstermesi gereken bir srecin bilincinde, ?irket kltrnde yer alan belirlenmi? ve do?ru alg?lanm?? vizyonumuz sayesinde gelece?in lider firmalar?ndan biri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Kalite politikam?z?n temel ta?lar?ndan biri olan rnlerimizin yaratt?klar? de?erler ve sa?lad?klar? getiriler gz nne al?nd???nda d?k maliyet, en aza indirgenmi? hata oran?yla, rakiplerinden daha h?zl? hareket edebilen, zaman?nda retimiyle bilgisini ve enerjisini verimli kullan?m?yla artt?ran, Yeni teknolojik yat?r?mlara verdi?i de?erle rn kalitesini artt?ran,Ekip ruhuna inanan, sayg?l?, gerekli bilgi ve beceriyle donanm??, yeniliki, yarat?c?l??? ?irket ynetimiyle desteklenen, i? ahlak? ve drstl?n iine sindiren,Do?ru anla??lan m?teri istek ve beklentilerini, sundu?u bilinli hizmetle yerine getiren,Sat?? sonras?nda da sunulan hizmetin ve kazan?lan gvenin sreklili?ini sa?lamaya al??an,Gnn de?i?en ?artlar?na toplumsal sorumluluk bilinciyle yakla?an,Kalitenin kontroll ve geli?tirilebilir ve srdrlmesi gereken bir proses oldu?u sorumlulu?unu ta??maktay?z ki bu da bizim kalite politikam?z?n temel hedefidir.

RN KATEGOR?LER?


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

YETK?L? F?RMA


YETK? NO: 26

YETK?L? BAY?

K?MLER S?TEDE?

Şu anda 4 konuk çevrimiçi

DEME YNTEMLER?


Tel: 444 2 965

Email: info@usteknik.com.tr

GARANT? BANKASI - GLCK ?UBES? IBAN NO : TR47 0006 2000 2870 0006 2993 66

TRK?YE F?NANS KATILIM-?ZM?T ?UBES?: TR10 0020 6000 0601 1147 5700 01

YAPI KRED? - ?ZM?T ?UBES? IBAN NO : TR92 0006 7010 0000 0061 6543 58

KUVEYTTRK KATILIM- GLCK ?UBES? IBAN NO : TR61 0020 5000 0061 8636 8000 02

adobe flash player
template
joomla