E-Mailinfo@usteknik.com.tr

Çağrı Merkezi

444 2 965

Çukurova Radyant Isıtıcılar

GOLDSUN CPH Ürün Özellikleri

Açık Alevli Radyant Isıtıcılar

GOLDSUN CPH

Isıtma Prensibi

Seramik Plakalı Radyant ısıtıcılar güneş ile aynı prensipte ısıtma yaparlar. Cihazın arka kısmındaki odada elde edilen ideal hava/gaz karışımı seramik yüzeyde, küçük delikçiklerin önünde yakılır. Yanma sonucu ısınan (yaklaşık 900 °C) seramik plakanın yüzeyinden, ışınım yayılmaya başlar ve reflektörler vasıtasıyla da belli bir yelpazede aşağıya doğru hareket eder. Havadan etkilenmeden yönlenen ışınlar cisimlere (insan, makine, zemin vs.) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve böylelikle hava ısıtılmadan öncelikle cisimler ısıtılmış olur.

Avantajlar

• Anında Isıtma: Cihazlar çalıştırıldıktan itibaren 3-5 dakika
içerisinde rejime girerler.
• ideal Lokal ve Spot Isıtma: Yüksek yüzey sıcaklığı sayesinde
sadece istenen bölgelerde lokal (bölgesel) ve spot (noktasal)
ısıtma yapılabilir.
• Düşük işletme Giderleri: Uygulamanın şekline ve diğer
ısıtma sistemlerine göre % 30 – 70 tasarruf sağlarlar.
• Doğalgaz veya LPG ile Çalışma: Meme ve gaz yolu armatürü
değişimiyle dönüşüm yapılabilme ve farklı gaz yakabilme
imkanına sahiptirler.
• Yüksek Verim: Özel tasarlanmış seramik plakalar sayesinde
yüksek verimli yanma sağlanarak, yakıcıların yüzeyinde
maksimum sıcaklığa ulaşılır ve genişletilmiş reflektörler
sayesinde üstün performans elde edilir.
• Uzun Ömür: Özel bakım programına ihtiyaç duyulmadan
uzun yıllar sorunsuz çalışma imkanı verir.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar, Atölyeler
• Depolar, Hangarlar
• Servis İstasyonları
• Spor Alanları
• Camiler, İbadethaneler
• Çiftlikler
• Açık Alanlar ve diğer tesisler.

Blackheat BH Ürün Özellikleri

Borulu Tip Radyant Isıtıcılar

Blackheat BH

Isıtma Prensibi

Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, Yakıcı, Radyant Boru, Reflektör ve Vakum Fanı. Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.

Avantajlar

• Merkezi Sıcak Hava üflemeli sistemlere göre
%30 – 50 tasarrufludur.
• Bakım masrafları son derece düşüktür.
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve
gürültüsüz çalışır.
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele
ihtiyaç yoktur.
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
• Yatırım maliyetleri düşüktür.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar
• Hangarlar
• Cafe ve Restaurantlar
• Seralar
• Atölyeler
• Fuar Alanları
• Showroomlar
• Spor Salonları
• Depolar
• Servis İstasyonları
• Hayvan Çiftlikleri
• Tenis Kortları
• Açık Alanlar…

Co-Ray-Vac

Co-Ray-Vac brülörleri önkarışımlı (premix) yakma sistemine sahiptir. Bu sistem temiz ve yüksek verimli bir yanma sağlamaktadır. Aynı radyant hattında birbiri ardına yerleştirilen yakıcılar ile homojen ısı dağılımı ve konforlu bir ısınma elde edilmektedir.

Isıtma Prensibi

Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.

Avantajlar

• Mükemmel Yanma
• %93’e Varan Yüksek Verim
• Esnek Dizayn
• Eş Dağılımlı Isınma, Yüksek Konfor
• Minumum Egzoz Çıkışı
• Merkezi Sıcak Hava üflemeli sistemlere göre
%30 – 50 tasarrufludur.
• Bakım masrafları son derece düşüktür.
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve
gürültüsüz çalışır.
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele
ihtiyaç yoktur.
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
• Yatırım maliyetleri düşüktür.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar
• Otobüs Garajları
• Yükleme Alanları
• Hangarlar
• Cafe ve Restoranlar
• Seralar
• Açık Alanlar
• Atölyeler
• Showroomlar
• Spor Salonları
• Depolar
• Servis İstasyonları
• Hayvan Çiftlikleri
• Tenis Kortları
• Fuar Alanları
• Camiler

Open chat